پرش به محتوای اصلی

آدرسنشانی :

سنندج - بلوار شبلی - روبروی دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان

کد پستی :

6613915435

ایمیل :

kordestan@ict.gov.ir

تلفن :

087-33286007-33286008-33286009-33156922

نمابر :

087-33156920

موقعیت :

نقشه گوگل