آموزشی مقابله با برخی از آسیب پذیری ها

کاربر گرامی : 

 جهت دریافت هریک از فایل های آموزشی آسیب پذیری های سایبری  و روش مقابله با آنها بر روی لینک دانلود فایل مورد نظر کلیک کنید

 

 ردیف نام فایل لینک دانلود
1 Amplification Attacks
2 Chargen
3 dns resolver
4 dns
5 Elasticsearch
6 Freak
7 ipmi
8 mDNS
9  Memcached
10 MongoDB
11 MS-SQL
12 nat-pmp
13  NetBIOS
14  Netis
15  NTP
16 poodle
17 portmapper
 18  qotd
19  Redis
20  SNMP
21 SSDP
22 ssh brute force  
23 TFTP
24 XDMCP