پرش به محتوای اصلی

جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری استان کردستان

رسانه جدید

کردستان، سنندج، خانه کُرد (عمارت آصف)

شهرستان سنندج : پارک جنگلی آبیدر، دامنه کوه کوچسار، دامنه کوه شیخ معروف، دامنه کوه مسجد میرزا، دامنه کوه ملا کاووف، دامنه کوه هوار برزه، دامنه کوه چرخ لان، دامنه کوه سراج الدین، دریاچه پشت سد قشلاق، دشت دهگلان، جنگل های سنندج، طبیعت روستای نگل، طبیعت روستای صلوات آباد

جاذبه های گردشگری شهرستان بانه

رسانه جدید

شهرستان بانه : سورین، دشت های بانه، جنگل های بانه، غار شووی، حاشیه رود زرینه رود، حاشیه رود بانه، حاشیه رود سلیمان بگ، حاشیه رود بویین، حاشیه رود شوی، حاشیه رود نمشیر، آربابا

جاذبه های گردشگری شهرستان بیجار

رسانه جدید

شهرستان بیجار : پیست اسکی نسار، دامنه کوه شاه نشین، دامنه کوه سرقیصه، دامنه نقاره کوب، دامنه پنجه علی، دشت بیجار، رود سیروان، چشمه آب تلخ، چشمه خاورآباد، چشمه قم چای، منطقه حفاظت شده محیط زیست بیجار

جاذبه های گردشگری شهرستان دیواندره

رسانه جدید

شهرستان دیواندره : رود قزل اوزن، دامنه کوه چهل چشمه، حاشیه رودخانه قزل اوزن، حاشیه رودخانه یول کشتی، غار کرفتو، غار باش قشلاق، غار قالوجه، مراتع سرسبز سارال

جاذبه های گردشگری شهرستان سقز

رسانه جدید

شهرستان سقز : دامنه کوه نکروز، دامنه کوه ونوشه، دامنه کوه چاقل، دامنه کوه روش، دشت های سقز، جنگل های سقز، حاشیه رود سیمینه رود، حاشیه رود زرینه رود، حاشیه رود خور خوره، طبیعت دره نان، غار کرفتو

جاذبه های گردشگری شهرستان قروه

رسانه جدید

شهرستان قروه : دشت قروه، دامنه کوه پنج علی، دامنه کوه شیدا، دامنه کوه حسین بک، چشمه سراب وینسار، چشمه آب معدنی بابا گرگر، منطقه حفاظت شده بدر و پریشان

جاذبه های گردشگری شهرستان کامیاران

رسانه جدید

شهرستان کامیاران : تنگه و رودخانه پلنگان، دامنه و ارتفاعات شاهو، دامنه کوه جنگلی کوبگار، دامنه ارتفاعات عاولان، دشت کامیاران، دشت امیرآباد، زیستگاه شاهو، چشمه آب معدنی گواز، حاشیه رودخانه سیروان، طبیعت روستای پلنگان