پرش به محتوای اصلی

نما

ساماندهی و ارزیابی شرکتهای توانمند و متقاضی ارائه خدمات در حوزه های مدیریتی، عملیاتی، فنی و آموزشی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)

نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)، عامل پیشران در توسعه ملی مدیریت امنیت اطلاعات، خلق کننده ارزش، فراهم کننده فرصت‌های عادلانه برای فعالان حوزه مدیریت امنیت اطلاعات، مرجع ترویج دانش مدیریت امنیت اطلاعات و مرجع اعتبار بخشی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در منطقه، می باشد.

با عنایت به وظایف محوله به سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات، این سازمان در قالب تشکیلات و ساختار مصوب به منظور اجرای نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات( نما)، خدمات ذیل را ارائه می دهد:

• صدور گواهی انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

• ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا

• ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

• ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا

• ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا

• پایش و نظارت بر عملکرد و همچنین تعهدات «دارندگان پروانه فعالیت» و «دستگاه های دارنده گواهی­ انطباق»

شرکتهای متقاضی دریافت پروانه فعالیت، می توانند ضمن دریافت و مطالعه دقیق فایل راهنما مندرج در پورتال نظام ملی مدیریت اطلاعات (نما) به آدرس http://nama.ito.gov.ir نسبت به عضویت و درخواست پروانه فعالیت در حوزه مورد نظر، اقدام فرمایند.