پرش به محتوای اصلی

تسهیلات حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (بند الف)

عناوین برنامه

جامعه مخاطب

مدل اجرائی

سرمایه در گردش

کلیه شرکت های فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در قالب قرارداد اقدام به ارائه خدمات به سازمانها، موسسات و شرکت های بخش عمومی / دولتی  و شرکت های دارای پروانه بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات رادیویی می نمایند .

ارائه تسهیلات ارزان قیمت با نرخ بهره 10درصد و دوره بازپرداخت 12 ماه است.

مبلغ تسهیلات براساس مابه تفاوت مبلغ پروژه و مبلغ دریافتی به عنوان پیش پرداخت یا فاز اول پروژه حداکثر تا 10 میلیارد تومان تعیین میگردد.

حمایت از بستر های آنلاین ارائه محصول و خدمات واحد های صنفی

کلیه شرکت های فعال در حوزه ایجاد و توسعه کسب و کار های فضای مجازی که باعث تغییر در فرآیند ارائه خدمات از فضای سنتی به فضای مجازی میگردد.

-          شرکت های حوزه طراحی وب سایت

-          شرکت های حوزه ارائه خدمات مبتنی بر پلتفرم های فروش

-          شرکت های ارائه خدمات دیجیتال سازی و توسعه کسب و کار در فضای مجازی

ارائه تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 10 درصد و دوره تنفس یکساله و مدت بازپرداخت 36 ماه پس از تنفس میزان تسهیلات، به ازای هر اشتغال و 20 شرکت سنتی که بر بستر آنلاین خدمات ارائه مینماید 200 میلیون تومان میباشد.

 

طرح ملی

کلیه شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که دارای تولیدات یا طرح های ویژه ملی می باشند که از سوی سازمان ها / شرکت ها و معاونت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات معرفی شده و در کارگروه تسهیلات وجوه اداره شده به لحاظ گستره بازار دارای آثار ملی و صاراتی است و یا منجر به تکمیل حلقه مفقوده  در زنجیره تولید محصولات حوزه فاوا می شود

ارائه تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 10 درصد و دوره تنفس یکساله و مدت بازپرداخت 36 ماه و میزان تسهیلات تا 2 برابر درآمد مندرج در اظهارنامه مالیاتی  و یا مجموعه فروش فصلی چهار فصل گذشته حداکثر تا 50 میلیار تومان است.

 

حمایت از توسعه کسب و کار های نوپا و غیر نوپا

کلیه شرکت های نوپا و غیر نوپا که در سامانه نوآفرین ثبت نام مینمایند و در نظام صنفی رایانه ای یا در اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی عضویت دارند

ارائه تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 10 درصد و دوره تنفس یکساله و مدت بازپرداخت 36 ماه پس از تنفس

میزان تسهیلات حداکثر 2 میلیارد تومان (به ازای هراشتغال 200میلیون تومان)

* کسب و کار متقاضی می بایست حداکثر در 12 ماه و حداقل یک ماه پیش از درخواست  نیروی اسنانی تعهد شده را بکار گیرد و بیمه ایشان تایید شده باشد.  ضمن اینکه نیروی جذب شده نباید در شش ماه منتهی به جذب دارای سابقه بیمه درآن شرکت باشد

*شرکت متقاضی نباید در 12 ماه گذشته از تسهیلات اشتغال وزارت ارتباطات استفاده کرده باشد.

حمایت از توسعه پلتفرم های ارائه خدمات

کلیه شرکت های که طرح توسعه نرم افزاری آن ها مرتبط با توسعه پلتفرم های مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد و بیشتر از 1 میلیون نصب فعال داشته باشد.

ارائه تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 10 درصد و دوره تنفس یکساله و مدت بازپرداخت 36 ماه پس از تنفس

میزان تسهیلات حداکثر 3 میلیار تومان

*تسهیلات در دو مرحله با فاصله 3 ماه ارائه میگردد

*اعطا تسهیلات در مرحله دوم منوط به افزایش 30 درصد فروش براساس گزارش فصلی مرحله اول است.

* تسهیلات این حوزه با توجه به تعهد 30 نفر اشتغال 15 نفر مرحله اول و 15 نفر در مرحله دوم می باشد

حمایت از آموزش و توانمند سازی و هدایت شغلی نیروی اسنانی حمایت از برگزیدگان رویداد های فاوا

کلیه شرکت های و مجموعه های آموزشی که اقدام به برگزاری دو.ره های آموزشی مرتبط با مشاغل حوزه فاوا مینمایند

*آموزش های ارائه شده میبایست درراستای ایجاد اشتغال و مورد تایید سازمان فناوری اطلاعات باشد.

ارائه تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 10 درصد و دوره تنفس یکساله و مدت بازپرداخت 36 ماه پس از تنفس

* به ازای هر فرد آموزش دیده منجر به اشتغال 80 میلیون تومان که 62 میلیون تومان تسهیلات بانکی و 18 میلیون بلاعوض میباشد.

*حداکثر تسهیلات 20 میلیار تومان است.

*تسهیلات در دو مرحله با فاصله زمانی سه ماه ارائه میگردد که در مرحله اول می بایست 50 درصد افراد آموزش دیده جذب و استخدام شده باشند و مرحله دوم با حفظ افزایش نرخ جذب افراد

*دوره های برگزاری می بایست از طریق سامانه نوآفرین ثبت و تایید گردد

برندگاان رویداد های با محوریت تیم، یا شرکت متناسب با سطح رویداد که برنامه برگزاری رویداد در سامانه ایران نوآفرین و مورد تایید سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده است.

حمایت به صورت بلاعوض و در قالب 3 سطح می باشد :

رویداد های سطح اول(ملی) : 100 میلیون تومان

رویداد های سطح دوم(استانی):80میلیون تومان (حداقل 5استان)

رویداد های سطح سوم : 60 میلیون تومان (استانی)

 

 

دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات کلیه طرح ها به غیر از طرح های سرمایه در گردش:

12 ماه دوره تنفس و 36 ماه باز پرداخت خواهند داشت

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت سامانه توان آفرین مراجعه و با شماره 33286009 داخلی 206 تماس حاصل نمائید.

تسهیلات حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (بند ب)

 

ردیف

عنوان طرح

شرایط

میزان تسهیلات

موسسه عامل

1

حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای دارای اپلیکیشن موبایلی

نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

تعداد نصب اپلیکیشن در مارکتهای ایرانی

حداکثر 150 میلیون تومان و نرخ بهره 5 درصد

پست بانک

2

حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای دارای بازیهای موبایلی

3

حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای حوزه فاوا

طرح کسب و کار

نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

4

حمایت از توسعه کسب وکارهای غیر نوپای حوزه فاوا

طرح کسب و کار

نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

اظهارنامه مالیاتی سال گذشته

حداکثر 3 میلیارد تومان با نرخ بهره 9 درصد

5

حمایت از توسعه پلتفرمهای ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات

بررسی پلتفرم

طرح کسب و کار

مشخصات عرضه کنندگان خدمت بر بستر پلتفرم

6

حمایت از عرضه کنندگان محصول در پلتفرمهای کسب وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات

طرح کسب وکار عرضه کننده

حداکثر 100 میلیون تومان با نرخ بهره 5 درصد

7

حمایت از توسعه فعالیتهای واحدهای صنفی حوزه فاوا

طرح کسب و کار

نیروی انسانی تمام وقت با کد بیمه

حداکثر 200 میلیون تومان با نرخ بهره 5 درصد

8

حمایت از برگزیدگان رویدادهای نوآوری حوزه فاوا

طرح کسب و کار

گواهی کسب رتبه

حداکثر 150 میلیون تومان با نرخ بهره 9 درصد

9

حمایت از ایجاد و توسعه شتابدهنده های تخصصی و سازمانی فاوا

طرح راه اندازی و توسعه شتابدهنده

شتابدهی حداقل 10 تیم در سال

حداکثر2 میلیارد تومان با نرخ بهره 9 درصد

10

حمایت از فعالان اقتصاد دیجیتال

طرح کسب و کار

حداکثر 500 میلیون تومان با نرخ بهره 5 و 9 درصد

11

حمایت از شرکتهای فعال در حوزه تولید محتوای دیجیتال

طرح کسب و کار

حداکثر 3 میلیارد تومان با نرخ بهره 5 و 9 درصد

12

حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپای حوزه فاوا

طرح کسب و کار

حداکثر 150 میلیون تومان با نرخ بهره 4.3 درصد

صندوق کارآفرینی امید

13

سرمایه در گردش

طرح کسب و کار

حداکثر 500 میلیون تومان با نرخ بهره 5.7 درصد

 

دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات کلیه طرح ها به غیر از طرح های سرمایه در گردش:

12 ماه دوره تنفس و 36 ماه باز پرداخت خواهند داشت

اطلاعات بیشتر را می توانید با دانلود فایلهای ضوابط یا با تماس با شماره 33286009

داخلی 206 دریافت نمائید.

فایل قالب طرح کسب و کار (Business plan) پست بانک

فایل قالب طرح کسب و کار صندوق کارآفرینی امید