مشخصات مدیر کل

 

  نام و نام خانوادگی : فردین سعیدی

سوابق مدیریتی :

ردیف سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
 1  مدیر امور اداری آموزش و پرورش استان کردستان
 1379  1382
2 رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش استان کردستان
 1382 1389
3 رئیس اداره فناوری اطلاعات و آمار آموزش و پرورش استان کردستان
 1389 1393
4 مسئول فناوری اطلاعات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
1393 1395

 

تلفن محل کار : 08733286007

نمابر : 08733156920

آدرس پست الکترونیکی : f.saeidi@ict.gov.ir

آدرس محل استقرار : سنندج - بلوار شهید شبلی - روبروی دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان